GetxoBerri astekari Getxotarrak “Zenbait amore desberdin” diskaren argitarepena Getxoko biztanleei jakin arazi die. Eskerrak eman Getxoko kultur etxeari diska grabatu aha izateko diru laguntzarengatik.

El semanario GetxoBerri ha puesto en conocimiento de los vecinos de Getxo la publicación del segundo album “Zenbait amore desberdin” de Ankenai. Dar las gracial al Aula de kultura de Getxo por la ayuda económica ofrecida para poder grabar el disco.

Publicación en el semanario GetxoBerri