Benetan polita Hiruka astekarian egindako elkarrizketa.

Bonita entrevista realizada en el semanario Hiruka acerca de Ankenai y su tipo de música

Nice Interview for Hiruka magazine

Hiruka key.001